Disclaimer

 

Privacy verklaring


U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of wanneer u iets wilt  mailen.

Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Op onze website wordt o.a. leerlingenwerk en ook worden er foto's uit de groepen of van activiteiten geplaatst.
De ouders/verzorgers kunnen tegen publicatie van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen, bezwaar maken.

Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar de webmaster.
U kunt natuurlijk dit ook aangeven bij de begeleider van uw kind(eren).

Waar letten we zeker op:
  • Bij publicatie van leerlingenwerk en/of foto's geen namen, of alleen voornaaam vermeld.
  • Er zullen geen zgn. portretfoto's van kinderen worden geplaatst.
  • Geen e-mail adressen, of persoonlijke gegevens worden vermeld.
  • Mocht er toch iets geplaatst zijn waar u achteraf bezwaar tegen maakt, zal dit onmiddellijk verwijderd worden.
  • Natuurlijk geldt dit ook voor personeel en ouders.

U kunt via deze link direct naar webmaster mailen voor vragen of evt. bezwaren.

Overige juridische informatie

CBS De Ikker betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
CBS De Ikker aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij CBS 'De Ikker of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld CBS De Ikker. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door CBS 'De Sprankel'.

Namens CBS De Ikker

Webmaster Jaap Wieb Eelkema